Blind’s Wife

Q.

Andhay ki Bewi ko bahra Bhaga kai lai gaya.
Aur Goongay nai dekh liya
.
.
.
..
Ab goonga andhay ko kaisay bataye
kai bahra us ki bewi bhaga k lai gaya ?

Its Challenge for u Ans it ?

A.

Goonga writes the message in braille language

Leave a Reply